Меню

Лекарствена безопасност

Уважаеми пациенти,

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на България.

Чрез този формуляр, моля, да съобщавате всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употребата на лекарствените продукти на Севекс Фарма ООД.

Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел обратна връзка, за да потвърдим получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация, както и да Ви информираме за предприетите мерки.

Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Адрес: Севекс Фарма, Отдел Регистрация,
Направление Лекарствена безопасност,
1169 София, ул. Кричим № 76;

Телефон: +359 2 865 04 26;

Факс: (02) 865 04 36;

E-mail: office@sevexpharma.com

В извън работно време и почивни дни на телефон + 359 884 761 902

ИЗТЕГЛИ ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

1164 София, ул. "Кричим" 76
Тел./ Факс: +359 2/ 865 04 26,
865 04 36, 865 71 62, 866 92 16
e-mail: office@sevexpharma.com
Последвайте ни във Facebook

Schaper Bruemmer
Политика за защита на личните данни Политика за бисквитки Лекарствена безопасност
Последвайте ни във
Facebook